EN
Hakkımızda

TÜTED (Tüm Telekomünikasyon iş İnsanları Derneği), Telekomünikasyon sektöründeki ürün ve servisler konusunda faaliyet gösteren firmaların ortak sesini temsil eden, Türkiye’nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarındandır.
Üyelerimizin regülasyon ve düzenlemeler bakımından ana faaliyet konuları aşağıdaki şekildedir.

- GSM Operatörleri
- Altyapı İşletmecileri
- Sabit Telefon Hizmet Operatörleri
- Mobil Terminal Üreticileri,
- Servis Sağlayıcılar ve Dağıtıcıları,
- GSM sektörüne Altyapı Sağlayan Üreticiler ve Servis Firmaları
- PBX santralleri, Telli
- Telsiz Telefon Üreticileri, İthalatçı ve Dağıtıcıları,
- OKTH İşletmecileri ve Telsiz Sistemleri İthalatçı ve Dağıtıcıları,
- Bilgi Teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren firmalar,
- UMTH İşletmecileri,
- İnternet Servis Sağlayıcıları ve yazılımcıları. TÜTED şemsiyesi altında toplamış üyelerimizin ve sektör çalışanlarımızın menfaatleri ile tüketicilerin menfaatlerini, ortak bir platformda değerlendirerek Kazan Kazan felsefesinin sektörde benimsenmesini amaçlamaktadır.

TÜTED ülkemizin Bilgi Toplumu olma hedefine yönelik çalışmalarda, sektörün önünü açan bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz sektör sorunlarının basınla paylaşıldığı medya bilgilendirme toplantıları ile teknoloji ve ürün tanıtım toplantıları organize etmektedir .

Ayrıca sektördeki sorunlarına çözüm üretmek amacı ile ; Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere sektör sorunları ile ilgili tüm bakanlıklar, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu , TOBB /Türkiye Telekomünikasyon Sektör Meclisi , İnternet Kurulu ve Ticaret Odaları ile ortaklaşa çalışmalar ve projeler sürdürmektedir.

Amacımız:

Telekomünikasyon sektörünün ülke ekonomisine katkısının artırmak, İnovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projeler oluşturmak, desteklemek Genç nüfusumuzun mesleki eğitimlerine ivme kazandırmak, Mesleki standartların oluşumuna ve ölçülmesine ön ayak olmak, Sektördeki yerli ARGE teşvikleri için referans noktası olmak, Yerli üretimin teşviki için alımlarda pozitif ayrımcılığın yerleştirilmesini sağlamak, Özel sektör ve Devlet ilişkilerinde arabuluculuk ve koordinasyon işlevini üstlenmek, STK’lar ile işbirliği içinde ortak projeler ve tanıtım aktiviteleri gerçekleştirmek, İletişimdeki vergi yükünün azaltılması için kamuoyu oluşturmak, Serbest rekabetin kurulması ve rakipler arası yapıcı rekabetin oluşması için arabuluculuk yapmak,

Vizyonumuz:

Ülkemiz Telekomünikasyon sektörünün “öncü sektör” konumuna getirilmesi, en yeni teknolojileri geliştirecek, üretecek, kullanacak ve bölge ülkelerinde de katma değer yaratacak, altyapı, bilgi, deneyim ve insan gücüne ulaşması için, özel sektör ve devlet kurumları arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlayan, eğitim kurumları ve STK lar ile işbirliği içinde yeni fikirler ve projeler üreten dernek olmak.

Misyonumuz :

Telekomünikasyon sektöründeki sanayici, toptan ve perakende satış yapan, işletme ve servis hizmetleri veren firmalar ve çalışanları arasında iletişimi sağlayarak; Üyeler arasında dayanışma, Ortak ihtiyaçların belirlenmesi, İş ve meslek sorunlarına çözümler üretilmesi, Üyelerin fikren ve bedenen gelişmesi için faaliyetler düzenlenmesi, Telekomünikasyon ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim ve yasal düzenlemelerde işbirliği olanağı hazırlanmasıdır.

Tüted Bütçesi:

Tüted 2012 - 2014 Faaliyet Raporu          Tüted Derneği İç Denetim Raporu

Footer
DiversEffect