EN

Eğitim ve Teknoloji Merkezi-YTÜ

08 Mayıs 2014 | Haberler

 Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Telekom Akademi işbirliği ile gerçekleştireceğiEğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesini 19 Şubat’ta Ceylan InterContinental Hotel İstanbul’da yapılan basın etkinliğinde duyurdu. Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan TÜTED böylece bir ilke imza atarak “sektör-akademi-sivil toplum kuruluşu” işbirliğinin mimarı oldu. İstanbul Kalkınma Ajansı ve Türk Telekom’un verdiği destekle hayata geçecek olan Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi ile sektör çalışanlarının bilgi seviyesinin yükseltilerek niteliklerinin artırılması, ara eleman kalitesinin yükselmesi sonucu istihdam olanaklarının genişletilmesi ve sektörün bölgesel ve ulusal rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Etkinlik T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım, BTK Başkanı Tayfun Acarer, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, TÜRK TELEKOM İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu ve TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu’nun yaptıkları konuşmalarla başladı. Etkinlikte, üniversite, kamu kurumu ve sektörün önde gelen STK’ları, başkanlar ve üst düzey yöneticiler seviyesinde temsil edildi.

TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesinin amaçlarını “telekomünikasyon sektörünün, teknoloji ve inovasyon ihtiyaçlarına yönelik verilecek teknik eğitimler ile mevcut ve potansiyel işgücünün teknolojik yeteneğini artırmak, yeni araştırmacı ve geliştirmeci yetiştirmek, yerli firmaların teknoloji ve bilgi seviyelerini uluslararası düzeye çekmek” olarak özetliyor.

Türk Telekom İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu ise şöyle konuşuyor: “Türk Telekom olarak, üniversite-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden biri olacağını düşündüğümüz TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesinde hem maddi hem de eğitim programlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayarak destek veriyoruz. Bu proje kapsamında ülkemizin Ar-Ge alanında yetişmiş, bilgi birikimi açısından zengin, genç yetenekler kazanması adına, sosyal sorumluluk bilinciyle sertifika programlarına TÜTED ile birlikte imza atıyoruz. Sektöre hizmet edecek gerekli insan sermayesinin oluşturulması ve sektörün geliştirilmesi için türk telekom akademi ve TÜTED arasında bir işbirliği geliştiriliyor. Bu projeyi sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz.”

Proje İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (ISTKA) “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında gerçekleştirilecek. Sektörden ana sponsor olarak Türk Telekom’un destek verdiği Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Fakültesi Davutpaşa Kampüsü’nde kurulacak. Merkezde üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Fakülteleri ile Meslek Teknik Yüksek Okulu öğrencilerinin en güncel telekomünikasyon teknolojileri konusunda ek eğitim alabilmeleri hedefleniyor. Ayrıca sektör kuruluşlarının istihdam ettikleri elemanların da merkezde eğitilmesi amaçlanıyor. Merkezden telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar, üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Fakültelerinde eğitim alan öğrenciler, ilgili konularda çalışanlar, Meslek ve Teknik Liselerin ilgili bölüm öğrencileri, TÜTED ve diğer Telekomünikasyon Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri yararlanabilecek. Telekomünikasyon Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanındaki eğitimler Türk Telekom Akademi tarafından verilecek.

Footer
DiversEffect